Korporativne informacije – Hrvatska

MERCADO global d.o.o.
Radnička cesta 184
HR – 10000 Zagreb
OIB: 26617248977
MBS: 081262268
IBAN: HR6024810001111008703 kod Agram banka d.d.
SWIFT: KREZHR2X
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave i direktor: Ivan Vinković